Η Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών συναπαρτίζεται από τo Τμήμα Οικονομικών Επιστημών και το Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών. Επιδιώκει την κατάρτιση επιστημόνων στο υψηλότερο δυνατόν επίπεδο, την προαγωγή της έρευνας και τη μετάδοση της επιστημονικής γνώσης.

Τα προγράμματα σπουδών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των δύο Τμημάτων, καθώς και οι διδακτορικές σπουδές επιδιώκουν τη συνεχή και ανανεούμενη προσφορά και παραγωγή γνώσης. Η διεπιστημονικότητα, το ανοιχτό πνεύμα και οι διαδραστικές συνέργειες μεταξύ καθηγητών και φοιτητών, αλλά και με κοινωνικούς και επιστημονικούς φορείς αποτελούν βασικά μεθοδολογικά εργαλεία για τη βέλτιστη εκπλήρωση των σκοπών της Σχολής αλλά και την αντιμετώπιση των προκλήσεων. Στο πλαίσιο αυτό, η Σχολή δραστηριοποιείται ως τμήμα του δημοκρατικού πανεπιστημίου και της ανοιχτής κοινωνίας μέσα από συνεργασίες με άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Το διδακτικό και άλλο επιστημονικό προσωπικό διαθέτει την κατάρτιση και την ετοιμότητα να συνδράμει στις ερωτήσεις και τις αναζητήσεις των φοιτητών μας. Τέλος, τα προγράμματα σπουδών των Τμημάτων της Σχολής περιγράφονται αναλυτικά στις οικείες ιστοσελίδες. Εκεί επίσης παρουσιάζεται το διδακτικό προσωπικό, οι γραμματείες των τμημάτων και όσοι και όσες στελεχώνουν τις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

 

Print Friendly, PDF & Email